RECRUIMENT OPERATE STAFFS / TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HIỆN TRƯỜNG

JOB DESCRIPTIONS / MÔ TẢ CÔNG VIỆC
•    Receiving, counting, measuring goods at port; monitor delivery of cargo and counting at customer’s warehouse; / Nhận, kiểm đếm, đo đạc hàng hóa tại kho; giám sát giao hàng, kiểm đếm tại kho Khách hàng;
•    Take pictures and record status of cargo in report; / Chụp hình và ghi nhận tình trạng hàng hóa vào biên bản giao nhận hàng hóa;
•    Notice status of goods to the Office Staff, appoint truckers and follow up the status of cargo from loaded on the truck until delivery to customer; / Thông báo tình trạng hàng hóa về cho văn phòng; điều xe và theo dõi tình hình xe giao hàng cho Khách hàng;
•    Clear customs and liquidation declarations for customers; / Làm thủ tục hải quan và thanh lý tờ khai cho khách hàng tại các cảng/ sân bay;
•    Report all troubles issued at the port  to managers and update any change about procedures for handling cargo, new rules at port/ airport to the office; / Báo cáo về cho cấp trên về các vấn đề phát sinh tại cảng và cập nhật thông tin về thay đổi quy trình làm hàng, văn bản mới ở cảng/SB cho chứng từ;
•    Get D/O for import cargo and bill of lading for export cargo; / Lấy D/O hàng nhập, bill hàng xuất;
JOB REQUIREMENTS / YÊU CẦU CÔNG VIỆC
•    Require experience in logistics, used to work in forwarder companies; /  Có kinh nghiệm trong ngành logistics, đã làm việc trong các công ty forwarder;
•    Have a good record; /  Nhân thân tốt;
•    Good healthy;  Sức khỏe tốt;
•    Careful, hardworking, high responsible; / Cẩn thận, chịu khó, trung thực, trách nhiệm cao;
•    Accept to work overtime. /  Chấp nhận làm việc ngoài giờ.
BENEFITS / QUYỀN LỢI
•    Work in a dynamic, creative, professional environment with a variety of learning opportunities, promotions, attractive bonus , incentives and employee interest; / Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo,chuyên nghiệp nhiều cơ hội học tập, thăng tiến, lương thưởng bonus hấp dẫn, nhiều chế độ đãi ngộ và quan tâm người lao động;
•    Receive regimes under the Labor Code and the benefits of the Company's Labor Agreements; / Hưởng các chế độ theo Luật Lao động và các quyền lợi thuộc Thỏa ước Lao Động của công ty;
•    Get the salary  according to  the right competency and transparent KPI; / Hưởng lương khoán theo đúng năng lực với sự đánh giá KPI minh bạch và công bằng;
•    Reward for consistently high performance; / Khen thưởng khi đạt thành tích vượt bậc theo định kỳ;
•    Annual holiday; / Nghỉ mát hàng năm, các ngày lễ, tết, … 
•    Opportunity to learn, promotion  in work. / Cơ hội học hỏi, thăng tiến trong công việc.
Please submit resume before the date 15/ 05 / 2018 via email:
      hr@cclgroup.net or
      Lê Nguyên Anh Thư - Cargo Care Logistics Corp
      6th floor, Airport plaza, 1 Bach Dang Str., W. 2, Tan Binh Dist, HCMC
      Tel: (08) 7300 4899 – Ext: 1113( Ms Thư/ HR-Adimn)